Tòa nhà TID Tower là một trong những tòa văn phòng có sức hút lớn với các khách thuê văn phòng Hà Nội nhờ ưu thế vị trí và thiết kế, diện tích chào thuê linh hoạt