Cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường và gần gũi với thiên nhiên là mong muốn của hầu hết công dân thế kỷ 21. Vậy còn tiêu chuẩn sống balance thì sao? Đó có phải cân