Officetel Trần Duy Hưng chính là điểm nóng số 1 của dự án này khi thú hút một lượng lớn sự quan tâm và đầu tư của các doanh nghiệp start-up. Tại sao lại như vậy? Lý