Dự án Thanh Hà Cienco 5 đang tái khởi động lại rất mạnh, đang san lấp và rải đường nhựa chính trong dự án. Các tòa nhà cho cán bộ quốc hội xây 6 tầng đang thi công