Hội An là một thành phố du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, là đô thị cổ hiếm hoi trên thế giới còn bảo lưu được nét văn hóa tín