Hưởng lợi từ du lịch đang phát triển mạnh mẽ,  Scenia Bay Nha Trang là một trong những dự án đột phá với vị trí đắc địa, tiềm năng hút khách cũng như sản phẩm đầu tư