Được xây dựng bởi công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, dự án Hạ Long Bay View hội tụ 3 chức năng trong một căn hộ, vừa để ở vừa có thể sử dụng để nghỉ