Mặc dù chưa chính thúc ra mắt, tất cả chỉ là thông tin bên lề nhưng Golden Peak Nha Trang đã tạo nên một sự chấn động không hề nhỏ đối với thị trường phần khúc bất