Với một dự án bất động sản vị trí luôn là yếu tố đóng vai trò quan trọng và giúp gia tăng giá trị trong tương lai. Tọa lạc tại số 28E đường Trần Phú, Dragon Fairy