Anland Complex là sản phẩm nằm ở trung tâm khu vực phía Nam của thủ đô. Đây là khu vực được mệnh danh với những giá trị sống đẳng cấp. Cùng với sự đầu tư của ông