Đi lên từ một huyện đảo nghèo khó, Phú Quốc nay đã trở thành trung tâm du lịch hàng đầu trong nước và khu vực. Bằng  những thế mạnh riêng biệt của vùng, nơi đây đã thu hút