Một cuộc sống hoàn hảo sẽ không thể thiếu được sự tinh tế từ chính các căn hộ. Thấu hiểu được điều này, chủ đầu tư đã đầu tư căn hộ Sunshine Riverside những ý tưởng thiết