Gần đây khi chủ đầu tư cho ra mắt FLC Hạ Long thì các thông tin xoay quanh dự án bắt đầu từ được các nhà đầu tư đào bới liên tục đặc biệt là khi một