Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từ trước đến nay chưa thực sự có nhiều loại hình sản phẩm để cho các nhà đầu tư lựa chọn, nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn khi