Dự án Flamingo Cát Bà – siêu tổ hợp nghỉ dưỡng độc đáo xuất hiện hứa hẹn sẽ thay đổi đặc trưng du lịch một mùa cũng như tạo nên xu hướng mới tại Cát Bà. Nhanh