Được xây dựng bằng tâm huyết của chủ đầu tư uy tín A&B Development Corp hợp tác cùng đơn vị bảo lãnh tài chính ngân hàng HD Bank, AB Central Square tự hào là dự án nghỉ dưỡng